Licht op de openbare ruimte


Licht op en in de Openbare Ruimte

Licht is een essentieel onderdeel van ons dagelijks bestaan. Zonder licht geen leven. Waar de zon ons overdag in ruime mate van licht voorziet, zijn we na zonsondergang aangewezen op het gebruik van kunstlicht.

Kenmerk van het gebruik van kunstlicht is, dat het alleen verlicht wat door de lichtbron aangeschenen wordt. Daar waar het licht niet komt, is het donker. Gevolg hiervan is dat er keuzes gemaakt moeten worden over wat in het licht gezet wordt en wat niet.

Wat bij het maken van die keuzes belangrijk is om ons te realiseren, is dat de rol die licht in ons leven speelt veel verder strekt dan het puur functionele aspect. Verlichting bepaalt in de eerste plaats hoe we de ruimte beleven. Of die als prettig of onprettig ervaren wordt. En in het verlengde daarvan of we ons veilig voelen in die ruimte.

Dit zijn subjectieve ervaringen, die van grote invloed zijn op ons welzijn. Aspecten als lichtkleur, lichttemperatuur, kleurherkenning en verblinding vervullen hierin een belangrijke rol.

Deze subjectieve waarden zijn even belangrijk bij het creëren van een verantwoord lichtbeeld als het zorgvuldig bepalen van de objectieve waarden als lichtsterkte, spreiding, gelijkmatigheid en energiezuinigheid.

 

Vereiste openbare ruimte verlichting

Ieder specifiek onderdeel van de openbare ruimte stelt andere eisen aan de verlichting. Een drukke verkeersstraat heeft andere verlichting nodig als een woonstraat, een wandelpromenade of een historisch stadscentrum.

Helaas moet vastgesteld worden dat het nog veelvuldig voorkomt dat bij het vaststellen van de verlichtingscriteria voor een specifiek onderdeel van de openbare ruimte voornamelijk gekeken wordt naar de objectieve waarden en de subjectieve waarden weinig of geen aandacht krijgen. Het gevolg is een weliswaar functioneel, maar onaantrekkelijk lichtbeeld, dat afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Daarom is het aan te bevelen dat gemeenten en particulieren zich bij het opstellen van een lichtplan laten adviseren door een deskundig en onafhankelijk lichtontwerper. Deze draagt er zorg voor dat in een lichtontwerp voor de openbare ruimte niet alleen de objectieve waarden optimaal bepaald worden, maar ook de subjectieve waarden.

 

XbrightFX heeft zich als lichtontwerper ten doel gesteld de kwaliteit van verlichting in de openbare ruimte te verbeteren en tegelijkertijd het energieverbruik terug te dringen.

Zij doet dit door oog te hebben voor zowel het functionele aspect, als het esthetische aspect van verlichting. Door de subjectieve waarden even zwaar mee te laten wegen als de objectieve waarden.

Door oog te hebben voor de samenhang tussen de verschillende lichtuitingen zoals openbare verlichting, illuminatie van gebouwen en reclameverlichting.

Door deze verschillende lichtuitingen op elkaar af te stemmen, kan een integraal lichtbeeld gecreëerd worden dat recht doet aan de functie en identiteit van de openbare ruimte.

Bovendien kan door genuanceerde lichtsturing en door gebruik te maken van moderne lichttechnieken en geavanceerde armaturen aanmerkelijk bespaard worden op het energieverbruik en de uitstoot van CO2 substantieel teruggedrongen worden.

XbrightFX draagt deze visie met overtuiging uit, omdat de ervaring geleerd heeft, dat we hiermee onze leefomgeving aangenamer maken en ons welzijn bevorderen: een uitgebalanceerd lichtbeeld verfraait de openbare ruimte, versterkt architectuur en maakt onze leefomgeving veiliger en duurzamer.