Werkwijze


XbrightFX maakt lichtontwerpen voor architectuur, de openbare ruimte, tuinen en parken.

 

Allereerst worden zorgvuldig de wensen van de opdrachtgever en het gebouw, projectgebied of object geïnventariseerd, waarbij functie en identiteit vastgesteld en omschreven worden.

Op basis van deze inventarisatie wordt een lichtvisie opgesteld waarin functie en identiteit vertaald worden in een lichtbeeld.

De lichtvisie wordt uitgewerkt in een voorlopig lichtontwerp geconcretiseerd met voorstellen voor de gewenste lichtuitingen, lichtkleur, optieken en armaturen.

Een VLO omvat tevens een armaturenboek, verlichtingstekeningen, vermogensberekening, lichtberekeningen en – indien gewenst – één of meer visualisaties van het ontwerp. Het VLO maakt ook inzichtelijk hoe en in welke mate op energieverbruik bezuinigd kan worden en lichthinder vermeden kan worden.

 

Na akkoordverklaring van de opdrachtgever wordt het VLO uitgewerkt tot een definitief lichtontwerp.

Met het DLO kan de opdrachtgever overgaan tot realisatie van het ontwerp.

 

XbrightFX heeft ook de ervaring en expertise om de realisatiefase als projectmanager te begeleiden. Op deze wijze blijft de kwaliteit van het lichtplan tot en met de realisatie gewaarborgd.

XbrightFX is onafhankelijk en niet gebonden aan fabrikanten van armaturen.